SIOE Danmark

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

SIOE Demonstration i Holland

Posted by sioedanmark på december 28, 2007

NYT – SE HER

D. 26. januar 2008 vil SIOE Holland afholde demonstration.
Demoen starter kl. 13.00. Hele Europa er inviteret

Temaerne for demoen:

Støtte til Geert Wilders’ ytringsfrihed
Vi vil have vores frihed tilbage
Ytringsfrihed for evigt
Stop bilafbrændingerne i Amsterdam
Nok er nok!
Stop politisk korrekthed

Den generelle idé bag demonstrationen er at forlange alt tilbage igen hvad der er taget fra os gennem årene.
Derfor har alle denne gang ret til at komme med de skilte de har lyst til med to undtagelser:
Totalitære og rascistiske skilte og slogans vil ikke blive accepteret.
Nærmere detaljer og information vil blive bragt hurtigst muligt.

JOIN THE RESISTANCE!

Reklamer

Posted in Aktioner | Leave a Comment »

Succesfuld demonstration i Marseille

Posted by sioedanmark på december 9, 2007

Succesfuld demonstration i Marseille, selvom det ville have været dejligt at have set nogle flere europæere!

Færre end 100 mænd og kvinder samledes lørdag d. 8. dec., for at vise deres utilfredshed med opførslen af en ny stor-moské i Marseille. Den største på kontinentet. Disse beslutsomme og modige mennesker var ambassadører for de mange millioner europæere, som er bekymret for islamiseringen af Europa.

Men selvom disse få mennesker var/er beslutsomme og modige, kan de ikke alene overbevise de borgmestre som ønsker at opføre moskéer i de europæiske byer, simpelthen fordi borgmestrene sammen med deres politikere vil sige: Det vil ikke forandre noget, når kun 100 mennesker er imod moskébyggeriet i Europa. Tværtimod kunne det ligefrem blive set som et grønt lys til at bygge flere moskéer i andre byer i Europa.

Vi ved, at der er folk der er bange for at deltage i en SIOE demonstration, fordi de frygter vold og ballade. Men de sidste fem SIOE demonstrationer har været holdt i god ro og orden, fordi SIOE har lavet et godt forarbejde. Alle de nødvendige kontakter til myndighederne har været på plads, så demonstrationerne har været lovlige og politiet har været massivt til stede. De sidste fem demonstrationer har vist, at der ikke er nogen grund til at være bange for at deltage i en SIOE demonstration. Selv frontfiguren for ex-muslimerne i Holland dukkede op til SIOE’s mindehøjtidelighed for Theo van Gogh d. 2. november i Amsterdam, fordi han vidste, at der var sørget godt for sikkerheden.
Det er derfor af alleryderste vigtighed, at folk der deler vores modstand mod islamiseringen også slutter sig til os, så vi kan sende et samlet og klart signal til vores svage politikere: Stop islamiseringen af Europa! Ingen sharia her! Ingen moskébyggeri i Europa!

SIOE startede i 2007. 2007 var begyndelsen. Næste år skal vi vokse til en størrelse, hvor vi kan gøre en forskel. Så informér dine venner, din familie og arbejdskolleger om at der findes en pan-europæisk gruppe, som ikke kun taler om at stoppe islamiseringen men rent faktisk gør noget ved det gennem aktioner og demonstrationer. Hvis du virkelig ønsker at stoppe islamiseringen, bør du stå skulder ved skulder med ligesindede folk til den næste demonstration. Få dem du kender til at slutte sig til SIOE, og lad 2008 blive det år hvor vi vender skuden.

I begyndelsen af året vil vi udgive SIOE’s demonstrations-kalender til medlemmer af SIOE.

“The only thing necessary for the triumph of evil……is for good men to do nothing !”
Edmund Burke (1729-1797)
Irish philosopher and statesman
 

“Det eneste det onde behøver for at sejre…..er at gode mennesker ikke gør noget!”
Edmund Burke (1729-1797)
Irsk filosof og politiker

Posted in Aktioner, SIOE | Leave a Comment »

Frygten regerer i Holland

Posted by sioedanmark på december 3, 2007

Oversat fra SIOE Holland 

Abdelmajid Khiroun medlem af det hollandske muslimske råd, beklager at politikeren Geert Wilders laver en film om koranen. “Vi frygter det værste hvis den bliver en realitet, så får drengene på gaden det sidste ord og vi kan ikke stoppe dem. Se hvad der sker i Frankrig.”
Geert Wilders: “Det er en forfærdelig og fascistisk bog som opfordrer folk til frygtelige gerninger.”
Siden Wilders har offentliggjort at han laver filmen som omhandler ligheder mellem koranen og Mein Kampf, eller med andre ord; mellem islam og fascisme, er al anden politik i Haag ikke uventet, gået i stå. Bedst som alle så ud til at have glemt alt om Pim Fortuyn og Theo van Gogh, bedst som alt så ud til at være i den skønneste orden, kommer Wilders nu ud med sin proklamation om sin film. Hans plan er at vise filmen i januar 2008. Den vil blive vist i både TV og på internettet.
Det hollandske regering siger at den er bekymret for de reaktioner der kan komme p.gr.a. filmen, både i Holland og i andre lande. Disse udtalelser bekræfter Wilder’s pointe. Frygten regerer i Holland.

Indenrigsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren har alle overfor Wilders påpeget risikoen for represalier. Vores regering tolererer at ytringsfriheden kan være skyld i de represalier som denne film måtte udløse. Regeringen burde kæmpe imod risikoen for represalier istedet for at advare Wilders.
Justitsministeren udtalte: “Wilders er fri til at udtrykke sin mening, men han har også et ansvar, hvilket han ikke kan fornægte.” Men den eneste der ikke fornægter sit ansvar overfor befolkningen er Wilders, ved at lave en film om farerne ved islam. Ansvarsløsheden er  tværtimod noget den hollandske regering bør arbejde med. Istedet bøjer de sig p.gr.a. frygt.
Det ville tværtimod komme den hollandske regering til ære, hvis de gjorde det fuldstændig klart, at ethvert angreb på ytringsfriheden ikke vil blive tolereret. Men dette vil aldrig ske. Hver eneste gang de ikke gør det, er det en fornærmelse mod det hollandske folk.

At fremstille den faktuelle historiske sandhed, kan aldrig fremstå som en fornærmelse. Det er på tide at afsløre islam og dets mørke formål. Det er folkets ret at vide hvilken fare regeringen tillader indenfor Hollands grænser.

Formanden for det muslimske råd i Holland beklager at filmen overhovedet bliver lavet. Han frygter det værste når filmen skal vises for publikum. “Vores drenge på gaden får det sidste ord i denne sag”, siger han. Denne bemærkning kan betegnes som den første trussel.

Denne mand burde arresteres for sin åbenlyse opfordring til optøjer som i Frankrig
Det vi har brug for i Holland er en regering som beskytter det hollandske folk istedet for at gemme sig som en anden dhimmi*.
 

*Dhimmi: En ikke-muslim som indordner sig under islams regler, og som kan få lov til at være i fred p.gr.a. at vedkommende betaler krigsskat.

Posted in Europa | Leave a Comment »

PRESSEMEDDELELSE

Posted by sioedanmark på november 27, 2007

 

Stop islamiseringen af Europa afholder en demonstration i Marseille, lørdag d. 8. december 2007.

Ikke flere moskéer i Europa før der er bygget kirker, hindu- og buddhist templer og synagoger i Mekka.

D. 8. dec. er den lørdag der ligger tættest på helligdagen Saint Nicolaus Day, som bliver fejret over hele Sydfrankrig.

Ligesom i andre europæiske byer er der planlagt at bygge en Moské i Marseille, hvilket SIOE ser som bare et eksempel på mange af de taktikker der bliver brugt til islamiseringen af Europa.

Det er velkendt, at mange islamiske projekter er støttet af Saudi Arabien, som forbyder enhver anden religion indenfor sine grænser.

Mens moskéer bliver bygget i EU landene, bliver andre religioners hellige steder ødelagt i Tyrkiet, som søger om medlemskab af EU.

SIOE er modstander af at Tyrkiet og andre islamiske lande bliver medlem af EU, selvom landene ligger indenfor det europæiske kontinent.

Den europæiske union proklamerer at være en bastion for fred og tolerance, og fastholder at disse principper skal spredes udover EUs grænser.

Istedet ser vi en voksende islamisme i vores måder at leve på, uden det modsatte er tilfældet i de islamiske lande, som stadig vokser hen imod de islamiske filosofier vi ser i Saudi Arabien og Iran.

Ikke-islamiske kulturgenstande bliver jævnligt ødelagt eller hærget i islamiske lande.

Brobygning betyder ikke kun at tillade islamiske lande at financiere, ofte kæmpe moskébyggerier, over hele Europa.

Brobygning betyder også, at islamiske lande billiger Hindu- og Buddhist templer, synagoger, kirker og andre ikke-islamiske hellige steder indenfor deres egne grænser.

De europæiske politikere burde kræve dette istedet for uhæmmet at understøtte teokratiske despoter.

SIOEs Marseille demonstration er en fredelig protest imod den planlagte stormoské’s opførelse i byen.

Kontakt:

Anders Gravers
SIAD og SIOE  Denmark
Denmark
Tlf:  9677 1784
6191 6026
E-mail sioe@siad.dk 

http://sioe.wordpress.com/

 

Stephen Gash
SIOE England

Tel 0044 1228 547317
E-mail spg.cep@btinternet.com

http://sioeengland.blogspot.com/

Posted in Aktioner, SIOE | Leave a Comment »

Er det senere, end du tror?

Posted by sioedanmark på november 17, 2007

 

I 1947 introduceredes verden til Dommedagsuret. Dengang blev minutviseren tilfældigt sat på 7 minutter i midnat, hvor midnat stod for atomudslettelse.

I de forløbne 60 år er minutviseren blev flyttet 19 gange for at markere en tiltagende eller aftagende trussel mod verden.

I 1991 kunne man efter våbenbegrænsningsaftalen mellem Sovjetunionen og USA opleve, at viseren blev flyttet baglæns til 7 minutter før midnat.

Efter Nordkoreas atomprøvesprængning, Irans atomambitioner og fiaskoen med hensyn til at sikre fissile materialer blev det 17. januar 2007 besluttet at flytte viseren 2 minutter, så den stod på 5 minutter i midnat.

Mens det oprindeligt kun var for at markere truslen om nuklear Armageddon, repræsenterer det nu andre trusler mod menneskeheden herunder klimaforandringer.

Frygten for nuklear holocaust for hele menneskeheden er tiltagende og en skrækindjagende mulighed i takt med, at ustabile regimer og psykotiske ideologier får fingre i denne terrorteknologi.

Med det shiitiske Iran, der venter på den 12. imams komme (som i shiitisk tro vil vende tilbage for at føre islam til triumf over hele verden), og deres præsident Ahmadinejad, der er ivrig efter at få fingre i atomvåben, er verden endnu tættere på at blive sat i brand.

Atomteknologi for fred eller krig?

Kristne ser frem til Jesu genkomst, mens jøderne venter på Messias, og muslimerne venter på den 12. imam.

Af de tre er Allahs udpegede Mahdi imidlertid den eneste, der kræver voldsanvendelse til at erobre verden.

Præsident Ahmadinejad og hans kabinet siger, at de har en ’underskrevet kontrakt’ med al Mahdi, hvori de sværger troskab til hans virke.

Hvad involverer dette virke? Mahmoud Ahmadinejad har udtalt, at Israel skal slettes fra landkortet. Han talte til FN i september 2005. Under sin tale hævder han at have befundet sig i en aura af lys og oplevet en atmosfæreforandring, hvorunder ingen af de tilstedeværende kunne blinke med øjnene.

Irans præsident siges ligeledes at have talt i apokalyptiske termer og synes at elske konflikt med Vesten, som han kalder den Store Satan. Alt dette mens han proklamerer, at han må forberede verden på Mahdi’ens komme i en verden, der er fuldstændig under muslimsk kontrol.

Som gudfrygtige shiit-muslimer arbejder de hårdt for at skabe de verdensomspændende rædsler, der er nødvendige, for at deres al Mahdi kan komme og bringe fred. Med atomvåben vil de have midlerne til at sætte verden i brand og skabe holocaust overalt – alt sammen nødvendigt for at berede vejen for deres 12. Imam.

Men hvorfra får Iran og dets ledere deres forståelse af denne islamiske tro? Er dette en særegen sekt, ligesom præsten Jim Jones, der grundlagde Jones Town i Guyana og gennem sin fortolkning af Biblen foranledigede, at over 900 af hans tilhængere begik masseselvmord?

Den psykotiske leder Jim Jones manipulerede mennesker ind i sin dødskult, men selvom han havde ansvaret for, at næsten tusind mennesker døde, så berørte hans rædselsregimente alligevel kun et relativt beskedent antal.

Iran og den tro der trives i nationens bevidsthed, er imidlertid i en helt anden størrelsesorden. De er ekstremister, og som ekstremister har de sagt ved adskillige lejligheder: “Vi elsker døden, som de elsker livet!”

Med atomvåben indblandet i denne cocktail behøver man ikke være professor for at se Damokles-sværdet hænge over os alle.

Hvis vi ser på vores enkeltlande, der udgør EU, eksisterer der blandt vores lovgivere en psykotisk og afsporet tænkning, der er mindst lige så farlig for vores eksistens som Irans globale ambitioner.

Med deres hovedkuls fremfærd for at fjerne vores nationale identiteter og forme os alle til en underdanig del af en europæisk superstat skaber de betingelserne for en fremmed kulturs hurtige vækst, primært fordi den ikke møder nogen naturlige forhindringer. Når alt det, der gjorde vores nationer enestående, er fjernet, har de skabt et socialt tomrum, som islam fylder op! 

Det må i sandhed siges at være en gave til et trossystem, der arbejder for at overtage verden, at få deres værtsnationer til at fjerne alle forhindringer og knuse enhver modstand mod islams udbredelse. Enden vil virkelig blive en europæisk superstat, et islamisk Europa!

Er det senere, end du tror?

Et individ, der lever i en tilstand af benægtelse, har intet rationelt fundament for sit velbefindende.

Vi opfordres alle til at undersøge os selv for ethvert tegn på en knude, der kunne være det første ydre tegn på kræft.

Hvis man skulle finde bevis på en knude, der var opstået i kroppens bløde væv, ville det så være klogt at tage det afslappet og ignorere den i håb om, at den var godartet?
Hver eneste dag, der hengik i denne tilstand af benægtelse, mens man bare uanfægtet levede sit liv videre, ville den opståede knude udvikle sig – til hvad?

Uden behandling ville den – godartet eller ondartet – vokse og bemægtige sig mere og mere af biostrukturen, jo længere tid den fik lov, jo mere omfattende vil proceduren for at fjerne den blive, og på et eller andet tidspunkt ville kroppen ikke kunne klare hverken den fortsatte vækst eller behandlingen for at fjerne den. Så på grund af afslappethed og benægtelse ville det, der kunne kureres, slå os ihjel!

Det vi ser udspille sig over hele verden i hvert eneste land er islams vækst. Kan vi bare ignorere det i det forfængelige håb, at det vil vise sig godartet, at det ikke vil slå os ihjel?

Tiden er for længst forpasset til den luksus at vente og se. Den afslappede holdning hos mange og ønsketænkningen hos andre, der har inficeret alle vore folks sunde fornuft, fører os til et punkt, hvor vi enten bliver udslettet af islam eller af et hvilket som helst forsøg på en behandling!

Før vi når det punkt, må vi befri os for denne sindssyge tilstand af benægtelse, vi må indse, at vores nationer er blevet inficeret med én af de mest smitsomme former for social ondskab.

Islams psyke og hver eneste fiber længes efter en islamisk verdensorden. Alle muslimer er åndeligt forpligtede på denne tro, og de tror på, at islam skal regere verden. 

Hvis vi føler bekymring, når vi iagttager islams hurtige vækst og spredningen af dens tro, så tænk på, hvordan muslimer føler, når de ser deres religion vokse i hele Europa, i hele verden! De ser det og jubler, de ser det som bevis på, at islam vil regere verden!

For denne tro er verdensomspændende uro og social kaos ikke noget negativt, men kun hvad de tror er profeteret til at ske; hvis vores gader flyder med blod, og hvis vores byer brænder, så er det acceptabelt.

Ligesom Irans ledere tror på, at verden skal stå i brand, før den 12. Imams komme, så tror mange i Europa det også, og hvis de kan yde deres bidrag til processen, så gør de det!

Ved hjælp af bomber, kugler eller social uro vil islams verdensimperium arbejde på at dominere alle lande. Det har været islams brændstof i fortiden, og det er det brændstof, der driver islam idag.

Dette er ikke et udfald mod enkeltstående folkeslag. SIOE tror ikke på, at der baseret på genetiske forskelle findes mereværdige nationer og mindreværdige nationer.

Vi tror imidlertid på, at der er mindreværdige trossystemer og onde ideologier.
Hvorfor skulle vi som nationer, der har gennemlevet vores periode med middelalderligt barbari og religiøs intolerance, ønske at vende tilbage til den Sorte Tid?

Efter den brave kamp for universelle rettigheder hvorfor skulle kvinder så ønske at miste dem igen og blive lagt i mindreværdets lænker? Hvorfor acceptere underkastelse for religiøst motiveret mandsdominans?

Alle Europas folkeslag, alle vores borgere fra andre lande, der har valgt Europa som deres hjem, dette er et opråb til jer. Til alle, der elsker frihed, fred og tolerance.
Vågn op og indse faren fra vores egne venstreorienterede, de, der har solgt vores rettigheder for en pose nødder! Det er vores pligt at sprede budskabet, at bimle med advarselsklokkerne for at vække vores nationer og folk. Gå ikke stille ud i natten, som mange har gjort, gør noget nu!

Det er senere, end du tror!

Posted in Generelt | Leave a Comment »

Tyske og franske ministre synger med islamist

Posted by sioedanmark på november 15, 2007

 

“Han ramte den rigtige lyd”, jubler det tyske regeringsungdomsmagasin over “integrationssangen”, sunget af den tyske udenrigsminister sammen med den franske kollega Kouchner og den tyrkiske sanger Muhabbet akkompagneret af nogle unge musikere – en sang, der skal fremme et åbent og tolerant Tyskland.

Fair nok, men efterfølgende viste det sig, at af alle mennesker har Muhabbet et noget andet syn på kulturel åbenhed og tolerance, end det var Steinmeiers intention.

Det skulle have været et PR-indslag i samtalerne mellem Tyskland og Frankrig om integrationsemner.

Meget ubelejligt bragte tysk TV imidlertid i midnatsnyhedsprogrammet “Tagesschau” et indslag med filminstruktøren Esther Schapira, der havde lavet en prisvindende dokumentarfilm om en islamists mord på Theo van Gogh.

Foran rullende kameraer fortalte hun, at Muhabbet havde opsøgt hende og en kollega efter prisoverrækkelsen og fortalt dem, at van Gogh havde været “heldig, at han døde så hurtigt”.

Muhabbet forklarede, at han ville have taget ham til fange og tortureret ham i en kælder først og tilføjede: “Ayaan Hirsi Ali fortjener også at dø.” 

Her er video’en med Steinmeier og Kouchner, der synger med Muhabbet

Meget pinligt for udenrigsminister Steinmeier, der i et interview med den tyske TV-journalist Werner Sonne i velkendt stil svarede undvigende på bebrejdelserne.

Steinmeiers chancer for at blive vicekansler efter Franz Münteferings tilbagetræden er imidlertid næppe blevet forbedret efter denne højst troværdige PR-begivenhed.

Kilde: Politically Incorrect Tyskland

 

Posted in Europa | Leave a Comment »

Mindehøjtidelighed for Theo van Gogh fredag d. 2. nov.

Posted by sioedanmark på november 4, 2007

Den hollandske ambassade i København var rammen om en mindehøjtidelighed for Theo van Gogh på hans dødsdag d. 2. nov. Et minde for en af de største fortalere for ytringsfriheden.

Den ytringsfrihed som de fleste af os tager for givet, men som Theo van Gogh betalte med sit liv for at bruge!.. ..da en fej islamist slagtede ham på åben gade i Amsterdam i 2004.

Vi vil minde Theo van Gogh for hans evne som menneske og for hans ligefremme væsen. En fortaler for kvinder og mænds lighed og lighed for loven og hans frejdige brug af en af de vigtigste indikatorer på at mennesker lever i frihed: ytringsfriheden.

Folk fra Jylland, Fyn og Sjælland mindedes Theo van Gogh.

Posted in Danmark | Leave a Comment »

Lad denne dag være et minde..

Posted by sioedanmark på oktober 31, 2007

lys.jpg

Den 2. november vil der blive arrangeret en mindehøjtidelighed ved de Hollandske ambassader og konsulater rundt omkring i verden, for at mindes den afdøde filminstruktør og journalist Theo Van Gogh, der på tragisk vis blev myrdet af en muslimsk fundamentalist.

Kl. 19: 00 (CET) starter arrangementerne på de angivne steder, og folk der er fortalere for demokrati og ytringsfrihed er tilskyndet til at deltage. Talere vil være mere end velkomne. Fakler, kranse, buketter, og hvad folk måtte ønske at medbringe af personlige ting, ligeså. Dette er en dag af stor sorg, for en mand som kæmpede for hvad vi alle tager for givet.

van-gogh.gif

En Tirsdag i november cyklede en mand forbi en park i det centrale Amsterdam. Han var ikke blot en hvilken som helst mand, han var en provokatør, filmskaber og en stor forkæmper for ytringsfrihed. Intet var for helligt for denne mand at sætte spørgsmålstegn ved, end ikke Islam. Mandens navn var Theo.

Men verdenen som vi kender den i dag bekymrer sig ikke i særlig grad for de frisindede og frie. Tragedien der fulgte den tirsdag i november var en grusom påmindelse om dette kedelige faktum. Skudt ned ved højlys dag, og stukket adskillelige gange med en kniv, for blot at have haft åbnet sin mund og sat Muslimsk fanatisme og intolerance i perspektiv. Theo døde for den basale menneskerettighed det er at ytre sig frit og kritisere. En rettighed vi alle tror vi besidder, men en rettighed vi nok alle synes at have mistet.

Hvordan kan vi som folk promovere demokrati og ytringsfrihed i verden udenfor, når vi ikke engang kan sikre disse rettigheder for vore egne borgere?


Lad denne dag være et minde om at vi ikke længere lever i et frit verdenssamfund, og at vi har mennesker med indflydelse der nægter os at disse rettigheder vores demokrati bygger på. Lad denne dag være et minde for Theo, og de mennesker som i dag står trodsigt og modigt imod den teokratiske undertrykkelse. Lad denne dag være et minde om de folk og undertrykte kulturer, der hver eneste dag lever i frygt for det religiøse politi, som patruljerer gader, parlamenter, paladser og tinge.


Lad denne dag være et minde om en mand der personificerede ånden af den frie tale.

Lad denne dag være et minde om Theo..

 

skriget.JPG

– Melior morior bellator, quam ago profugus..

Posted in Aktioner, SIOE | 2 Comments »

Opdatering på demonstrationen i København: DRABSFORSØG PÅ SIOE/SIAD LEDER OG MEDLEMMER

Posted by sioedanmark på oktober 25, 2007

Fra www.siad.dk :

Vi kommer først med en detaljeret artikel nu fra SIAD fordi vi har skullet komme til hægterne og fordi der har været masser af ting at ordne. Vi takker for den megen støtte og alle de henvendelser folk har rettet til os.

 

En af de sårede køres bort

Hændelsesforløb: Anders Gravers (SIOE og SIAD) og to andre SIAD medlemmer kører i en varevogn med plads til 3 og følger efter sikkerhedsbilen foran hvor der er 3 personer, deriblandt et ældre SIAD medlem. 

Vi når hen til en parkeringskælder og følger efter bilen ned. Der er meget lavt i nedkørslen så vi kører forsigtigt da vi ikke er sikre på om bilens tag vil støde på. Vejen ned i kælderen er opdelt med metalstolper i midten. Da vi endelig kommer ned bliver vi dirigeret langs med stolperne og helt frem til en betonpille. 2 – 5 sekunder efter lyder et brag og forruden bliver forsøgt smadret med en jernstang af to autonom-udseende personer ovre ved passagersiden. Herefter bliver begge sideruder smadret af yderligere 4 maskerede personer, 2 på hver side og der bliver råbt “træk ham ud, træk ham ud!!. Der bliver nu kylet en fyldt sodavandsflaske (viser det sig senere) ind gennem højre vindue som rammer kvinden i midten af bilen i baghovedet. (foto)

Samtidig bliver der hamret løs med jernstænger på Anders Gravers i førersædet og et SIAD medlem på passagersædet længst til højre. De to afværgrer sig så godt de kan, men bliver tildelt adskillige slag. Det lykkes Anders Gravers at læne sig over mod midten og sparke en af de maskerede i hovedet da han læner sig ind for at låse døren op indefra. Det giver Anders chancen for at springe ud med sin ildslukker i hånden og knalde den første han ser et slag på hans venstre arm.

Her bliver der foruden slag med jernstænger også stukket med kniv, viser det sig senere, for der er et tydeligt stikmærke i Anders Gravers’ skjorte. Det der redder ham er hans stiksikre vest hvor der er et tydeligt snit i de yderste stoflag. Havde han ikke haft den på havde kniven ramt ind i lever og tarmregion hvilket havde været fatalt. Anders bevæger sig derefter rundt om bilen fordi han hører skrig og ser et SIAD medlem ligge på jorden med 4-5 maskerede personer over sig som hamrer løs på hans hoved med jernstænger. I det samme bliver der råbt: Løb, Løb!! Og alle maskerede personer forsvinder op ad nedkørslen til kælderen som dug for solen. Og i det samme ruller jerngitteret ned, mærkværdigvis nok, da det er indstillet til at gå op og ned efter 30 sekunder. Et afsluttet telefonopkald i bilen på vej ned i kælderen og et påbegyndt mobilopkald lige efter overfaldet afslører at episoden har taget rundt regnet 5 min. 

Et ældre medlem af SIAD (foto) ligger livløs på kældergulvet og får sig rejst op. Blodet strømmer ud af hovedet på hende. Hun sad i sikkerhedsbilen da overfaldet på varevognen begyndte og løber ud af bilen da der bliver råbt UD UD! af føreren af bilen. Føreren kører derefter væk med bilen. 

Kvinden løber i en vilkårlig retning og bliver indhentet af to autonome som hamrer en jernstang i hovedet af hende. Hun falder ned og bliver liggende helt stille og fornemmer at de står stille et øjeblik over hende for at være sikre på at hun er færdig. Derefter løber de væk, formodentlig hen til SIAD medlemmet på gulvet hvor de formentligt deltager i at slå løs på ham (foto øverst). Her bliver der også stukket med kniv da det senere viser sig et snit i medlemmets jakke. Heldigvis havde han også sikkerhedsvest på. Under overfaldet bliver der forsøgt ringet til politiet af kvinden i midten af varevognen. Opkaldstonen lyder i lang tid, så bliver den taget og efter der er afgivet besked bliver der henvist til politiet. Da politiet tager telefonen kan de ikke høre noget fordi signalet er dårligt p.gr.a at vi befinder os så langt nede i en kælder. En vicevært kommer til stede efter overfaldet og får alarmeret politi og ambulancer. Det mandlige SIAD medlem er slemt tilredt og er ved at miste bevidstheden, men kommer ned at ligge og bliver behandlet som den første af falckfolkene. Alle er udskrevet igen.

Posted in Danmark | 1 Comment »

SIOE demonstration mod hyklerne d. 21-23. oktober

Posted by sioedanmark på oktober 11, 2007

Først brændte de vores flag, nu spytter de os i ansigtet i vores eget land!

Vi skrev tidligere om at en Saudi Arabisk menneskerettighedskommision(!) HRC  kommer til Danmark for at lære os hvordan vi bør behandle muslimerne…

Er det på denne måde vi skal behandle muslimerne??

SIOE Danmark vil demonstrere samtlige tre dage hyklerne er i Danmark. Hvordan kan folk der ikke vil underskrive FNs menneskerettigheder komme og belære danskerne om hvordan vi skal være humane? Hyklerne har lige tildelt 7000 piskeslag hver til to mænd der er blevet dømt for homoseksualitet. Halshugninger hører ligeledes til afstraffelsessystemet.

Hvor vover de, og hvordan vover vores politikere at møde dem??

Skal vi lære af folk der har specielle veje til muslimer og andre veje til ikke-muslimer? Er politikerne blevet rablende gale?

Skal vi nu til at have apartheid som i Amerika op til 50’erne? Bænke for muslimer, bænke for vantro, restauranter for muslimer, restauranter for vantro, biografer for muslimer, biografer for vantro?

Derfor mød op alle organisationer og enkeltpersoner der mener at det er forkert at en flok religiøse galninge skal fortælle demokratier, hvordan vi skal opføre os i vores egne lande.

Demonstrationerne vil finde sted ved hyklernes ankomst til København, på ruten, deres hotel og hvor de end måtte holde møde. Hyklerne ud af Danmark!!

Nærmere detaljer om ruter, steder og tidspunkter kommer når vi har fået nærmere besked om hyklernes færden.

Posted in Aktioner | 1 Comment »